Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: http://www.penzion-karolina.sk.

Prevádzkovateľom je spoločnosť Zlatá hus, s.r.o. so sídlom: Pezinská 2, 900 26 Slovenský Grob (IČO: 35 899 182, IČ DPH: SK2021905622 | Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33037/B.)

 

Ako ochraňujeme Vaše osobné údaje

 • K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne, riadime sa zásadami pri ich spracúvaní a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov. Pri narábaní s nimi vždy dodržiavame všetky platné zákony a zásady.
 • Vaše osobné údaje uchovávame bezpečne. Údaje o Vás sú umiestnené v chránenej databáze.
 • Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

 

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete

 • Pre vybavenie Vašich objednávok (rezervácií) potrebujeme tieto údaje: Vaše meno a priezvisko, Váš e-mail a telefónne číslo. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je možné vybavenie Vašej objednávky. Tieto údaje uchovávame po dobu 10-tich rokov.
 • Vaša e?mailová adresa slúži aj ako komunikačný prostriedok. Na zadanú e?mailovú adresu Vám bude zaslané potvrdenie objednávky. Telefónne číslo slúži iba na prípadné upresnenie vybavenia objednávky, žiadnym iným spôsobom nie je tento údaj použitý.
 • Na našej webstránke nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali informácií o Vašich platobných prostriedkoch (bankových účtoch alebo platobných kariet).
 • Na našej webstránke dochádza aj k automatickému zberu dát službou Google Analytics, poskytovanej spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google. Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám užívateľa, naša internetová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti Google dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním.
 • Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.
 • Na webových stránkach sa prostredníctvom tzv. retargetingových technológií rôznych poskytovateľov zbierajú v anonymizovanej forme informácie o správaní návštevníkov stránok na účely marketingu a reklamy a ukladajú sa do cookies vo Vašom počítači. Následne sa môžu na iných webových stránkach zobrazovať cielené odporúčania výrobkov a služieb, ktoré sú pre Vás zaujímavé, ako personalizované reklamné bannery. Tieto dáta sa v žiadnom prípade nedajú použiť na osobnú identifikáciu používateľa stránky. Ak si však napriek tomu neželáte, aby sa Vám zobrazovali personalizované reklamné bannery, môžete tento zber a ukladanie do budúcnosti odmietnuť kliknutím na ikonu zobrazenú v každom reklamnom banneri. Pre viac informácií využite dokumentáciu Vášho internetového prehliadača.

 

Nesúhlas s použitím údajov, ich zmena a výmaz

 • Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
 • Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.
 • O výpis evidovaných osobných údajov, zmenu alebo ich výmaz môžete požiadať písomne elektronickou poštou na adrese info@penzionkarolina.sk.

 

Ak máte ďalšie otázky k ochrane údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť:

Husacina & Penzión Karolína
Miroslav Jajcay s rodinou

Vajnorská cesta 2
900 26 Slovenský Grob
Slovensko

T.č.: +421 336 478 264
mobil : +421 905 478 264, +421 918 507 241
email: info@penzionkarolina.sk