Pozývame vás na špeciálnu „SLEPÚ“ degustáciu vín, ktoré pre vás vybral a osobne odprezentuje somelier Miroslav Jajcay. Ochutnáte celkovo 12 výnimočných vzoriek – vín z rôznych odrôd, ktoré vyrobili slovenskí a zahraniční vinári.

A tentoraz nebudete len ochutnávať, ale stanú sa z vás aj hodnotitelia, ktorých úlohou bude zo „zaslepených“ vzoriek vybrať víťaza danej odrody.

Termín: 6.2.2020 o 18:00 hod.

Vstupné: 24€ / osoba
(v cene – vzorky vína, someliersky výklad a malý záhryz)

Rezervácia nutná, počet miest je limitovaný.
Tel.: 0917 843 974
E-mail: vinoteka@chateau-vin.sk